suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Luvat pysyvästi ETA-alueen ulkopuolella asuville yrittäjille ja yritysten vastuuhenkilöille

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hän tarvitsee Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) luvan toimiakseen yrityksen vastuuhenkilönä. PRH arvioi ja ratkaisee yksittäiset lupa-asiat vasta hakemuksen käsittelyssä.

Huomaa: Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Toimi näin

Hae lupaa PRH:lta lomakkeella (suomi, ruotsi tai englanti) tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla hakemuksella voit hakea lupaa sekä hallituksen jäsenille että toimitusjohtajalle. Lue yritysmuotokohtaiset ohjeet PRH:n verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tarvitsee aina luvan, jos hänellä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA). Käytännössä PRH myöntää lupia vain pysyvästi Sveitsissä asuville.

Osakeyhtiön vastuuhenkilö voi tarvita luvan. Toimitusjohtaja tarvitsee aina luvan, jos hänellä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA). Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luvan tarve arvioidaan aina erikseen.

Avoimen yhtiön yhtiömiehistä vähintään yhdellä on oltava pysyvä asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa PRH:n lupa on haettava kaikille yhtiömiehille.

Kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä vähintään yhdellä on oltava pysyvä asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa PRH:n lupa on haettava kaikille vastuunalaisille yhtiömiehille. Kommandiittiyhtiön äänettömiltä yhtiömiehiltä ei edellytetä asuin- tai kotipaikkaa ETA-alueella.

Osuuskunnan vastuuhenkilö voi tarvita luvan. Toimitusjohtaja tarvitsee aina luvan, jos hänellä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA). Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luvan tarve arvioidaan aina erikseen.

Lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomessa on haettava lupa PRH:lta, jos yrityksen, yhteisön tai säätiön kotipaikka on ETA-alueen ulkopuolella.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 Osuuskuntalaki 14.6.2013/421

Palvelun toteuttaa

Patentti- ja rekisterihallitus

Palvelusta vastaa

Patentti- ja rekisterihallitus
Tekstistä vastaa: Patentti- ja rekisterihallitus
Päivitetty: 2.2.2023