suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tammelan kunta

Lupahakemus vesiliikennelain mukaisesti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tammela
  • Julkinen palvelu

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Jäällä ajaessa ei saa moottorikulkuneuvon nopeus ylittää 80 kilometrin tuntinopeutta. Mikäli ajo ei tapahdu ulkopuolisilta suljetulla luvallisella jääradalla, tulee jäällä ajettaessa autossa, moottorikelkassa, ja –pyörässä olla maastoliikennelain mukaisesti liikennevakuutus ja kuljettajan pitää olla yli 15-vuotias. Tällaista toimintaa kunnassa valvoo poliisi ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja:

  • luonnolle
  • muulle ympäristölle
  • asutukselle
  • yleiselle virkistyskäytölle
  • kalastukselle
  • muulle yleiselle tai yksityiselle edulle

Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän tai vesistön pilaantumista. Öljyjä ja esimerkiksi poltto- ja jäähdytysnesteitä ei saa päästää vesistöön.

Toimi näin

Lupahakemuksessa pitää olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTammelan kunta
Palvelun toteuttaaTammelan kunta
Alue Tammela
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tammelan kunta
Päivitetty: 27.11.2019