suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Lupa poiketa rakennussuojelupäätöksestä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) sekä tätä edeltävien lakien nojalla tehdystä rakennussuojelupäätöksestä voi hakea poikkeamista elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Poikkeaminen voidaan myöntää, jos

  • osa rakennuksesta on vahingoittunut ja vahingoittunut osa vaarantaa rakennuksen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä tai suojelun perusteena olevien arvojen säilymistä ...

Toimi näin

Ennen poikkeamishakemuksen tekemistä on hyvä olla yhteydessä oman alueesi ELY-keskukseen. Suojelupäätöksestä poikkeamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti.

Tee ELY-keskukselle esitys poikkeamisesta yleisellä asiointilomakkeella. Lisää siihen liitteeksi vapaamuotoinen hakemus, jossa on seuraavat asiat:

  • miltä osin suojelupäätöksestä on tarkoitus poiketa
  • perustelut poikkeamiselle
  • suunnitelma poikkeamista edellyttävästä toimenpiteestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamista rakennussuojelupäätöksestä voi hakea rakennuksen omistaja. Muun kuin rakennuksen omistajan tekemään hakemukseen on liitettävä omistajan suostumus.

Poikkeamislupaa ei kuitenkaan voida myöntää, jos rakennus ei sen seurauksena enää täyttäisi suojelun edellytyksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 5.4.2024