suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Lupa kunnan omistaman yleisen alueen käyttöön

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Pielaveden kunnan omistaman yleisen alueen tai kunnan hallinnoiman kadun käyttämiseen tarvitset kunnan myöntämän luvan.

Katua, toria tai puistoa voidaan käyttää kunnan luvalla työalueena esimerkiksi rakennustyössä, muutossa, nostotyössä tai kiinteistöremontissa. Työstä vastaavan on haettava kunnalta sijoittamis- ja katutyölupa kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

Myös katu- ja viheralueiden tai muun kunnan omistaman yleisen alueen tavallisesta poikkeavaan käyttöön, esimerkiksi terassi, tulee hakea lupa kunnalta.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Hakeaksesi lupaa ota yhteyttä kunnan tekniseen toimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.1.2022