suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Luontaiselinkeinotilan luovutuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Luontaiselinkeinolain 37 §:n (610/1984) mukaisten rajoitusten alaisen luontaiselinkeinotilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on hankittava ELY-keskuksen lupa. Jos et hae luovutuslupaa, katsotaan luovutus lain nojalla mitättömäksi.

Toimi näin

Toimita kirjallinen vapaamuotoinen luovutuslupahakemus Lapin ELY-keskukselle tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, minkä alueella luontaiselinkeinotila sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toimittaa hakemuksen lausunnon kera edelleen ELY-keskukselle. Voit hyödyntää myös ELY-keskuksen hakemuspohjaa.

Toimita luovutuslupahakemuksen liitteenä luovutuksen ehdot osoittava asiakirja (esikauppakirja, lahjakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.), mistä tulee käydä ilmi syyt luovutukselle.

Jos aiot myydä luontaiselinkeinotilan tai sen osan, mutta sinulla ei ole tiedossa ostajaa, tulee sinun ennen lupahakemuksen vireille laittamista luotettavasti selvittää mahdolliset ostajaehdokkaat luontaistalouden piiristä. Sinun tulisi ilmoittaa myyntihalukkuudesta kirjallisesti tai suullisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja paikallisen paliskunnan poroisännälle. Tilan myynnistä tulisi julkaista myynti-ilmoitus paikallislehdessä ja/tai internetissä. Ilmoituksessa tulisi mainita, että kaupan kohde on luontaiselinkeinotila tai sen osa. Liitä kopio lehdessä ja/tai internetissä julkaistusta luontaiselinkeinotilan tai sen osan myynti-ilmoituksesta luovutuslupahakemukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Niiden, jotka omistavat luontaiselinkeinolain 37 §:n (610/1984) mukaisten luovutus -rajoitusten alaisen luontaiselinkeinotilan, tulee hakea lupa luovutukselle. Luovutusrajoitukset ovat voimassa 30 vuotta siitä päivästä lukien, jona tilasta tai lisäalueesta tehty kauppakirja on allekirjoitettu.

Mikäli olet epävarma, onko omistamasi luontaiselinkeinotila luovutusrajoitusten alainen, kannattaa tutkia kiinteistön rasitustodistus tai kiinteistörekisteriote, löytyykö sieltä luontaiselinkeinolain 37 §:n (610/1984) mukainen rajoitusmerkintä. Viime kädessä voit varmistaa asian ELY-keskuksesta.

Mikäli luovutuksensaajana on henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa luontaistaloudesta ja on asunut viimeiset 5 vuotta vakituisesti luontaiselinkeinolain soveltamisalueella, luovutuslupa myönnetään. Kun kyseessä on muu kuin edellä tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisen painavista syistä.


Käsittelyaika

Keskimäärin kuukaudesta kahteen. Varaudu siihen, että hakemusasiakirjoista pyydetään lausunto kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sekä mahdollisesti myös Paliskuntain yhdistyksestä, mikä vaikuttaa käsittelyaikaan.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi, ellei päätöksessä ole toisin mainittu.

Palvelun toteuttaa

Lapin ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Lapin ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020