suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Luonnonsuojelun poikkeuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Suojeltujen lajien ja luontotyyppien sekä rauhoitettujen lajien kieltoihin voi joissakin tapauksissa hakea poikkeuslupaa.

Suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Rauhoitettuihin lajeihin puolestaan liittyy omat kieltonsa. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja koskee myös kielto niid ...

Toimi näin

Poikkeuslupaa haettaessa on hyvä olla tieto laji- tai luontotyypistä, johon poikkeuslupahakemus kohdistuu. Kaikissa tapauksissa tarvitaan tietoa kyseessä olevasta hankkeesta, sen vaikutuksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista tavoitteena pyrkiä mahdollisimman haitattomaan ratkaisuun.

Mikäli asia koskee rauhoitettuja lintuja tai rauhoitettujen lajien hallussapitoa, kuljetusta tai kauppaa, hae poikkeuslupaa sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa (Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat). Valitse neljästä rauhoitettuihin lajeihin liittyvästä sähköisestä hakemuslomakkeesta. Lomakkeilla voi hakea 1) poikkeuslupaa rauhoitettujen lintujen häirintään ja tappamiseen 2) rauhoitettujen lintujen tutkimuskäyttöön 3) rauhoitettujen lintujen pesien siirtämiseen tai hävittämiseen ja 4) rauhoitettujen lajien hallussapitoon, kuljetukseen, maastavientiin, maahantuontiin ja myyntiin. Palvelussa voi asioida yritysoikeuksilla tai yksityishenkilönä.

Muissa tapauksissa voit hakea poikkeuslupaa myös yleisellä sähköisellä asiointilomakkeella (yksityishenkilön asiointilomake, yrityksen/yhteisön/toiminnanharjoittajan asiointilomake, kunnan asiointilomake, muun viranomaisen asiointilomake).

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamisen yleisenä edellytyksenä on, että suotuisa suojelutaso säilyy. Tarkempia tietoja saa ympäristöhallinnon verkkosivuilta (Luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeaminen, Erityisesti suojelutavan lajin esiintymispaikan heikentämiskiellosta poikkeaminen, Lajien rauhoitussäännöksistä poikkeaminen sekä Poikkeaminen luontodirektiivin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta).

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.2.2024