suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Luonnonsuojelulain tuki perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vanhoja niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia on mahdollista kunnostaa luonnonsuojelulain mukaisella tuella. Tukea voi hakea ELY-keskuksesta. Tuki myönnetään peruskunnostuksiin, esimerkiksi laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin, tai vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon.

Tuki myönnetään tavarana tai palveluna. Se on pääasiassa kertaluontoinen.

Tuen tavoitteena on palauttaa hoitoon arvokkaimmat ...

Toimi näin

Tutustu tuen kriteereihin tarkemmin ELY-keskuksen verkkosivulla ”Luonnonsuojelulain tuki perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon”.

Jos olet kiinnostunut hakemaan tukea, ota ensin yhteyttä alueesi ELY-keskuksen ympäristövastuualueen perinnebiotooppivastaavaan. Tavoitat asiantuntijan esimerkiksi puhelinvaihteen kautta.

Hae tukea hakulomakkeella. Toimita täytetty lomake alueesi ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää lomakkeen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostin liitteenä tai tulostettuna postitse.

Jos haet tukea toisen omistamalle maalle, liitä hakemukseen maanomistajan kirjallinen suostumus.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset, muut yhteisöt taikka julkisyhteisöt lukuun ottamatta valtiota.

ELY-keskuksen verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin, millaisille kohteille ja millaisiin toimenpiteisiin tukea voi saada.

Jos haet tukea toisen omistamalle maalle, tarvitset hakemukseen maanomistajan kirjallisen suostumuksen.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.4.2023