suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauniaisten kaupunki

Luokkien 7-9 perusopetus

  • Palvelu
  • Kauniainen
  • Julkinen palvelu

  1. -9. luokilla opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. 7.-9. luokilla opettajina ovat aineenopettajat. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokan- tai ryhmänohjaaja.

Kauniainen tarjoaa perusopetusta suomen- että ruotsinkielellä.

Koulujen työ- ja loma-aikoihin voi tutusta koulujen kotisivuil ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat, peruskoulun 1.-6.luokkien oppimäärän suorittaneet kauniaislaiset.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Kauniaisten kaupunki

Palvelusta vastaa

Kauniaisten kaupunki
Tekstistä vastaa: Kauniaisten kaupunki
Päivitetty: 29.5.2023