suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lukioon valmistava koulutus (LUVA)

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA), jos kielitaitosi ei vielä riitä lukiossa opiskeluun. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Se vahvistaa suomen kielen taitoasi ja valmentaa sinua monipuolisesti lukio-opintoihin. Valmistavan koulutuksen jälkeen haet varsinaiseen lukiokoulutukseen.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

TUVA-koulutus voi sopia sinulle, jos

  • olet oppivelvollinen ja tarvitset valmentavaa koulutusta ennen siirtymistä toisen asteen opintoihin (lukio tai ammatillinen koulutus)
  • haluat vahvistusta suomen tai ruotsin kielen osaamiseesi ennen tutkintokoulutukseen siirtymistä
  • olet aikuinen, mutta et ole vielä suorittanut toisen asteen tutkintoa

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut perusopetuksen tai vastaavan koulutuksen.

Voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen, jos

- olet suorittanut peruskoulun tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai sinulla on sitä vastaavat tiedot ja taidot

- kielitaitosi ei ole riittävän hyvä, jotta voisit osallistua suomen- tai ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen

- ensisijainen hakutoiveesi on lukio

- et ole suorittanut toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Suoritat koko koulutuksen enintään vuodessa. Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa. Voit hakea TUVA-koulutukseen kevään yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Voit osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson.

Koulutuksessa saat

• valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen,

• selkeän suunnitelman opiskeluun ja työelämään

• paremmat edellytykset suorittaa lukio ja ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Opiskelijana saat opiskeluhuollon palveluita, opinto-ohjausta ja tarvittaessa erityistä tukea.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Päivitetty: 31.3.2024