suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Lukiokoulutus Vantaalla

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Lukio-opinnoilla halutaan tukea opiskelijoiden kasvua hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Opinnot antavat yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiokoulutus kestää noin 2-4 vuotta ja käsittää vähintään 75 kurssia (LOPS2016) tai 150 opintopistettä (LOPS2021).

Lukiossa opiskellaan erityisesti äidinkieltä ja kirjallisuutta, vieraita kieliä, matemaattisluonnontieteellisiä opintoja (esim. matematiikka, biologia), humanistis-yhteiskunnallisia opintoja (esim. historia), taito- ja taideaineita (esim. musiikki), opinto-ohjausta ja temaattisia opintoja.

Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Erityislukioissa voidaan painottaa myös muuta osaamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus. Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Erityislukioissa voidaan painottaa myös muuta osaamista.

Palvelu on maksuton.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 3.12.2021