suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Lukiokoulutus

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulumuoto, joka rakentuu perusasteen oppimäärälle. Lukio-opinnot ovat vuosiluokkiin sitomattomat, ja siksi puhutaan luokattomasta lukiosta. Opinnot on mitoitettu kolmevuotisiksi ja niiden päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto.

Lukiokoulutusta järjestetään päivälukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Tampereen kaupunki tarjoaa lukiokoulutusta noin 3 500 nuorisoasteen ja noin 550 tutkintotavoitteiselle aikuislukion opiskelijalle. Kaupungin ylläpitämiä nuorille tarkoitettuja lukioita on kuusi, aikuislukioita yksi, ja muiden koulutuksenjärjestäjien ylläpitämiä lukioita on viisi.

Nuorten lukiokoulutus (päivälukiot)

Päivälukion opinnot ovat päätoimisia, ja ne on tarkoitettu 16 - 19 -vuotiaille nuorille. Lukuvuosi jakautuu noin seitsemän viikon mittaisiin jaksoihin, joissa suoritetaan kerralla useampien eri oppiaineiden kursseja, joista kukin on kestoltaan noin 38 oppituntia. Pakollisten ja valinnaisten kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Lukion vähimmäiskurssimäärä on 75.

Lukioiden opetussuunnitelmat ovat profiloituja, ja niissä painotetaan tiettyjä aineita tai aineryhmiä. Osalle opetussuunnitelmallisista painotuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtakunnallisen erityistehtävän. Tampereen kaupungilla valtakunnallisia erityistehtäviä on lukiokoulutuksella viisi: kuvataide ja design, urheilu, musiikki ja musiikkiteatteri, luonnontieteet sekä englanninkielinen IB-opetus. Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat Eurooppa-linja, matematiikka-tekniikka ja viestintäkasvatus. OKM:n myöntämän erityistehtävän sisältöjä opiskelevalla on oikeus poiketa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista.

Lukion uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2021. Uudistus muuttaa lukio-opintojen rakennetta ja mm. kurssit korvataan opintopisteillä.

Yhdistelmätutkinnot (ammattilukio)

Ylioppilastutkintoon valmentava koulutus ja ammattikoulutus voidaan yhdistää: opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kolmen opiskeluvuoden aikana ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

Ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Tampereen aikuislukion, Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen teknillisen lukion kanssa.

Ammattilukio-opintoja järjestetään myös Tampereen seudun ammattiopiston ympäristökuntien toimipisteissä yhteistyössä paikallisten lukioiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Päivälukion opinnot ovat tarkoitettu 16 - 19 vuotiaille.

Palvelu on maksuton.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2021