suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lukiokoulutus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Järvenpään kaupunki
Alue: Järvenpää
Palvelun kieli: suomi

Järvenpään lukio on maan suurimpia ja toimii modernissa ja korkeakoulumaisessa koulurakennuksessa. Koulun koko mahdollistaa laajan ja monipuolisen kurssitarjonnan kaikissa lukion oppiaineissa. Runsas koulukohtainen kurssitarjonta mahdollistaa yhden oppilaitoksen sisällä monen erikoislukion palvelut.

Opiskelija voi painottaa opintojaan ja laatia yksilöllisen opinto-ohjelman omien harrastusten, taipumusten ja urasuunnitelmien mukaan.

Järvenpään lukion aikuislinja toimii iltaisin samoissa tiloissa kuin nuorisoasteen päivälukio.


Toimi näin

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Lukiokoulutusta tarjotaan Yleislinjalla ja Erityislinjoilla. Yleislinjalle kuin myös Erityislinjoille haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi.

Yleislinjalla on eri suuntautumisvaihtoehtoja joihin opiskelijat voivat hakea paikkaa sähköisillä lomakkeilla. Lopullinen valinta tapahtuu lisänäyttöjen/valintakokeen perusteella.

Erityislinjoilla on painotettuja opintolinjoja joille opiskelijat voivat hakea sähköisillä lomakkeilla. Lopullinen valinta tapahtuu pääsykokeiden perusteella.

Erityislinjoille ja yleislinjan suuntautumisvaihtoehtoihin hakeville lisätietoja Järvenpään kotisivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijaksi ottamiselle on asetettu ehto: Järvenpään lukioon valittavien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon pitää olla vähintään 7.0. Yhteishaun perusteella eri linjoille otetaan yhteensä 300 uutta opiskelijaa (yleis- 220, kuva- ja mediataide- 20, musiikki- 20 ja urheilulinja 40) .

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.


Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.


Palvelun toteuttaa: 
Järvenpään kaupunki