suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iitin kunta

Lukiokoulutus

  • Palvelu
  • Iitti
  • Julkinen palvelu

Iitin lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot joita edellytetään ylioppilastutkintopohjaisiin jatko-opintoihin pyrittäessä. Lukion tavoitteisiin kuuluu lisäksi edistää nuorten aikuisten kasvamista niin, että heistä kehittyy aloitekykyisiä, yritteliäitä, vastuuntuntoisia ja suvaitsevaisia aikuisia.

Lukion oppimäärään laajuus on 75 suoritettua kurssia. Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista, syventävistä sekä koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista. Iitin lukiossa on monipuolinen koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valikoima. Lukio-opinnot on suunniteltu laajuudeltaan kolmivuotiseksi, mutta tarvittaessa sen suorittamiseen saa käyttää neljä vuotta.

Iitin kunnan kieliohjelman mukaan Iitin lukiossa seuraava kielivalikoima: A1- kieli englanti, A2-kieli saksa, B1-kieli ruotsi, B2- kielet ovat ranska, saksa ja venäjä , B3-kielet ranska, saksa ja venäjä sekä espanja, jonka opetuksessa hyödynnetään ulkopuolista verkkokurssitarjontaa.

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään tehokkaasti opiskelun tukena sekä monipuolistamaan opetusmenetelmiä. Iitin lukiolle on muodostunut toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto Erasmus-hankkeen ja Ranskan kielen ja kulttuurin opetuksen kehittämishankkeiden kautta.

Toimi näin

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaIitin kunta
Palvelun toteuttaaIitin kunta
Alue Iitti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iitin kunta
Päivitetty: 7.10.2019