suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kontiolahden kunta

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

  • Palvelu
  • Kontiolahti
  • Julkinen palvelu

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Opiskeluhuoltoon liittyvä toiminta keskittyy Kontiolahden lukiossa kahteen osa-alueeseen: yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tietoa näistä tuen muodoista annetaan opinto-oppaassa, vanhempainilloissa, koulun kotisivulla, ryhmänohjauksissa ym. yhteyksissä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka lähtökohtana ovat Kontiolahden lukion toimintakulttuurin periaatteet: yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, turvallisuus, avoimuus, itsensä ja toisten kunnioittaminen ja yhdessä tekeminen. Lukiossa toimii rehtorin johtama opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on yleisellä tasolla seurata, arvioida ja kehittää kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia ja arvioida ja ohjata opiskelijahuollon toimintaa oppilaitoksessa. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori ja opettajakunnan edustajana vararehtori.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon, psykologin, kuraattorin tai monialaisen asiantuntijaryhmän palveluja.

Toimi näin

Opiskelija ja/tai hänen huoltajansa voivat ottaa suoraan yhteyttä terveydenhoitajaan, psykologiin tai kuraattoriin. Ryhmänohjaaja opiskelijan lähiohjaajana seuraa ryhmänsä opiskelijoiden edistymistä opinnoissa ja havaitessaan opiskelussa vaikeuksia, keskustelee havainnoistaan opiskelijan kanssa. Opiskelijan luvalla tai yhdessä hänen kanssaan hän ottaa yhteyttä asiantuntijatahoihin tilanteen selvittämiseksi ja tarpeellisten palvelujen järjestämiseksi. Samoin jos kuka tahansa opettaja huomaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarvetta, hän keskustelee havainnoistaan opiskelijan kanssa ja opiskelijan luvalla käynnistää yksilökohtaisen opiskelijahuollon toimenpiteet opiskelijan tukemiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKontiolahden kunta
Palvelusta vastaaKontiolahden kunta
Alue Kontiolahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kontiolahden kunta
Päivitetty: 23.9.2021