suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vieremän kunta

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

  • Palvelu
  • Vieremä
  • Julkinen palvelu

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen kautta pyritään luomaan opiskelijalle myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen, jatko-opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Opiskelijalle annetaan tarpeeksi valmiuksia tulevaisuutensa suunnittelemiseen ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisen jatkokoulutuspaikan löytämiseen. Ohjauksen kokonaisvaltaisena tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Toimi näin

Lukio-opintoihin sisältyy opiskelijoille pakollinen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvä ohjauskeskustelu.

Tarvittaessa ja halutessaan opiskelijoiden toivotaan hakeutuvan omasta aloitteestaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauskeskustelupyynnön voi

tehdä tavoittelemalla opinto-ohjaajaa suoraan Wilman kautta tai käymällä henkilökohtaisesti hänen luonaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVieremän kunta
Palvelusta vastaaVieremän kunta
Alue Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vieremän kunta
Päivitetty: 23.10.2020