suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Riihimäen lukion opinto-ohjaus toteutetaan sekä henkilökohtaisesti, että pienryhmissä. Jokainen opiskelija käy 1. ja 2. vuosikurssien aikana vähintään yhden kerran ohjauksessa ja jokaiselle 3. vuosikurssin opiskelijalle varataan oma henkilökohtainen ohjausaika. Lisäksi järjestetään vuosittain abi-infopäivä ja ammattipaneeli sekä muita tiedotustilaisuuksia mm. ylioppilastutkintoon liittyen, sekä op ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Palvelun toteuttaa

Riihimäen kaupunki

Palvelusta vastaa

Riihimäen kaupunki
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 1.12.2023