suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Laukaan kunta
Alue: Laukaa
Palvelun kieli: suomi

Laukaan lukion opiskelijoille järjestetään opinto-ohjausta koko lukio-opiskelun ajan erillisillä opinto-ohjauksen kursseilla, aineenopetuksen yhteydessä, ryhmänohjauksessa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa. Jokainen opiskelija saa ryhmä-, vertais- ja henkilökohtaista ohjausta omien tarpeidensa perusteella. Ohjaus tukee opiskelijaa sekä lukioaikaisissa opinnoissa että urasuunnittelussa. Opinto-ohjaus kuvataan opetussuunnitelmassa sekä lukuvuosittain julkaistavassa opinto-oppaassa.

Laukaalainen perusasteen oppilas saa ohjausta toisen asteen yhteishakuun myös lukion opiskelijoilta (mentorit), opettajilta, rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.


Toimi näin

Opiskelija ja hänen huoltajansa seuraavat lukion kotisivuilla (peda.net/laukaa/lukio) julkaistavia opetussuunnitelmaa, opinto-oppaita ja muita tiedotteita sekä lukevat Wilmaa, jolla tiedotetaan ajankohtaisia ohjaukseen liittyviä asioita. Opiskelija ja huoltaja voivat ottaa yhteyttä opettajiin, ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan ja rehtoriin Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät lukion kotisivuilta.

Lukiolainen osallistuu pakollisiin opinto-ohjauksen oppitunteihin sekä joka viikko järjestettäviin ryhmänohjaustuokioihin. Opiskelijalle tarjotaan myös henkilökohtaisia keskustelu- ja ohjausaikoja rehtorin, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajalle opiskelija voi varata ajan tai käydä hänen päivittäisellä vastaanottotunnilla.


Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.


Palvelun toteuttaa: 
Laukaan kunta