suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on, että lukiolainen opiskelisi täysipainoisesti koko lukioajan ja samalla kehittäisi oppimisen taitoja löytämällä omat vahvuutensa opiskelijana. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa ja ohjata opiskelijoista itsenäisempiä tekemään päätöksiä omasta opiskelusta sekä tulevasta uravalinnasta.

Opiskelijoille pyritään antamaan ajankohtaista tietoa työelämästä sekä siihen liittyvistä muutoksista. Ohjauksessa ja ammatinvalinnassa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Ryhmänohjaaja perehdyttää ryhmänsä kouluun ja opiskeluun. Ryhmänohjaaja valvoo ryhmänsä poissaoloja, sekä seuraa opiskelijoidensa edistymistä, kurssikertymää ja opintosuunnitelman toteutumista. Ongelmatilanteessa ryhmänohjaaja valmistelee yhdessä opiskelijan, opiskelijan huoltajien, jonkun opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai koulun muun tukihenkilön kanssa ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi. Ryhmänohjaaja huolehtii ryhmää koskevien asioiden tiedottamisesta rehtorille ja opettajakunnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 11.2.2022