suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijaa oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.

Ohjauksesta vastaavat rehtori, aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat.

Perusvalmiuksien kurssi on osa opintojen ohjausta heti 1. vuosikurssin syksyllä. Kurssilla käsitellään lukio-opintojen kannalta keskeisiä asioita, mm. tutustutaan omaan ohjausryhmään, keskustellaan henkilökohtaisesti ryhmäohjaajan kanssa ja muodostetaan kokonaisnäkemys lukiossa opiskelusta.

  • Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Lisäksi rehtori ohjaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa.
  • Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa tätä kehittämään ja oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia. Opiskelija voi sopia aineenopettajan kanssa tukiopetuksesta tarvittaessa. Lomamatkoista johtuvat poissaolot eivät kuitenkaan oikeuta tukiopetukseen.
  • Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opintojen etenemistä ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa ohjaus- ja tukipalveluihin.

2. Jatko-opintoihin ohjaus

Opinto-ohjaajat tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista ja järjestävät korkea-asteen oppilaitosten esittelytunteja ja tutustumiskäyntejä (Abi-päivät). He pitävät opinto-ohjauskurssiin liittyviä ohjaustunteja sekä antavat henkilökohtaista ohjausta kaikissa jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi he ohjaavat ja auttavat opiskelijaa korkea-asteen yhteishaun toteuttamisessa.

Toimi näin

Opinto-ohjauskurssiin sisältyy toisen vuosikurssin opiskelijoille pakollinen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvä ohjauskeskustelu. Muiden vuosikurssien opiskelijoiden toivotaan hakeutuvan omasta aloitteestaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauskeskustelupyynnön voi

tehdä Wilman lomakkeen kautta tai tavoittelemalla opinto-ohjaajia suoraan Wilman kautta tai käymällä henkilökohtaisesti heidän luonaan.

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin lyseolla.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 11.4.2022