suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Lomituspalvelut

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Liperin kunta tuottaa maatalousyrittäjien lomituspalvelut Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien sekä Joensuun ja Outokummun kaupunkien alueella.

Asiakaspalvelupiste on Liperin Ylämyllyllä. Asiakaspalvelualueet ovat Polvijärvi/Outokumpu ja Ilomantsi/Joensuu/Kontiolahti ja Liperi.

Asiakaspalveluun voi jättää hakemuksia ja lomituspyyntöjä sekä asioida kaikissa lomituspalveluihin liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Vuosilomaoikeutta haetaan kalenterivuodeksi Liperin kunnan ilmoittaman hakuajan ja menettelyn puitteissa, yleensä edellisen vuoden lopulla seuraavalle vuodelle. Tässä hakemuksen yhteydessä yrittäjällä on mahdollisuus valita joko kunnan järjestämä lomitus tai itse järjestetty vaihtoehto, jossa palvelun tulee tuottaa ammatinharjoittaja tai yritys.

Sijaisapulomitusta voi saada mm. työkyvyttömyyden ja perhevapaiden ja eräiden muiden syiden perusteella. Sijaisapuoikeutta on hakijan haettava kirjallisesti ennen jokaisen sijaisavun alkamista. Hakemuksen voi tehdä lomitusnetissä tai hakemuslomakkeella ja lisäksi hakijan tulee lomituspyynnöllä tarkentaa tarvetta ja järjestelyjä.

Kun järjestät lomituksen itse, oikeuksia koskevat hakumenettelyt on samanlaiset kuin edellä. Lomatoimisto maksaa korvauksen lomitustapahtumasta hakemuksen perusteella palvelun tuottajalle. Korvaus maksetaan lomitusoikeuden mukaan määrätyiltä tunneilta ilman muita korvauksia eikä maksuun sisälly alv osuutta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Kotieläimiä pitävät maatalousyrittäjät voivat saada kalenterivuodessa 26 päivää vuosilomaa. Vuosilomaoikeus on henkilökohtainen. Vuosiloman saamisen ehtoina ovat pakollinen MYEL-vakuutus ja maatalouden harjoittaminen päätoimisesti. Kotieläimiä on oltava vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja kotieläintalouden tulee kuulua maatilatalouden tuloverolain piiriin.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Sijaisapulomitus on maksullinen palvelu. Perusmaksu peritään tuntihinnan mukaan, joka määräytyy sijaisavun saajan MYEL-tulon mukaan.

Tuettu maksullinen lomitus on maksullinen palvelu. Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua enintään 120 h vuodessa. Maksu on 14,48 euroa tunnilta.

Täysin maksullisen lomituksen tuntihinta on vuonna 2020 36,86 euroa tunnilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 6.9.2021