suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kuljetusanomus

  • Tulostettava lomake

Perusopetuslakiin on tehty lisäys 19.12.2003/1139 § 32 joka koskee myös esiopetuksen piirissä olevia oppilaita.

Lain 32§ ”…Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta ...

Lomake

Lomaketunnus: Kuljetusanomus esiopetusmatkoihin

Lomakkeen toimitustiedot

Varhaiskasvatus
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Tekstistä vastaa: Kosken Tl kunta, Sivistystoimi
Päivitetty: 1.2.2022