suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Tulostettava lomake

Kalastuksen valvojan valtuutusilmoitus

Vastuuorganisaatio: ELY-keskus
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Hyväksytyllä kalastuksenvalvojalla on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista ainoastaan ELY-keskuksen,

kalatalousalueen, osakaskunnan tai osakaskuntaan kuulumattoman vesialueen omistajan valtuuttamana valtuutuksessa määritellyllä alueella. Kalatalousalueen valtuuttamalla

kalastuksenvalvojalla on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koko kalatalousalueen alueella riippumatta siitä, onko kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettua päätöstä tehtävien siirrosta kalatalousalueelle tehty

Kalatalousalue, osakaskunta ja osakaskuntaan kuulumattoman vesialueen omistaja ovat velvollisia ilmoittamaan valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta kahden kuukauden

kuluessa valtuutuksen voimaantulosta sille ELY-keskukselle, jonka toimialueeseen valtuuttajan alue pääasiallisesti kuuluu. Myös valtuutuksen päättymisestä

alkuperäistä voimassaoloajankohtaa aikaisemmin tulee ilmoittaa viivytyksettä.

Ohjeet ja toimitusosoitteet löytyvät lomakkeesta.Lomakkeet


Liitteet ja lisätietolinkit

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä lomake on käytössä.