suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Tulostettava lomake

Ilmoitus ilma-aluksen käyttäjästä/ edustajasta/ haltijasta

Vastuuorganisaatio: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelun kieli: suomi

Ilma-aluksen omistaja voi ilmoittaa lomakkeella ilma-aluksen käyttäjää, haltijaa tai edustajaa koskevan tiedon lisäämisen tai tiedon poistamisen ilma-alusrekisteriin. Lomakkeessa tulee olla molempien osapuolien allekirjoitukset.

Jos osapuolena on yhtiö, yhdistys tai säätiö, on lomake allekirjoitettava voimassaolevan kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriotteen mukaisesti. Mikäli ilma-aluksella on useita omistajia, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa lomake tai mukaan tulee vaihtoehtoisesti liittää valtakirja kaikilta omistajilta.

Lomake allekirjoitetaan ja lähetetään postitse osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki tai sähköpostitse skannattuna osoitteeseen kirjaamo@trafi.fi.

Tätä lomaketta käytetään myös liitteenä LU3006 Ilma-aluksen rekisteröinti tai omistajan vaihdos -lomakkeeseen silloin, kun ilma-aluksella on omistajan lisäksi erillinen käyttäjä, edustaja tai haltija.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä lomake on käytössä.