suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

LOMA-ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI

 Selvitettävä rakennusvalvonnasta onko loma-asunto alun perin ollut vakituinen asunto, vaikka sitä

tosiasiallisesti olisikin käytetty enimmäkseen loma-/vapaa-ajan asuntona. Näissä tapauksissa varmistetaan, että rakennusvalvonnalla on tiedossaan todellinen käyttötapa ja tehdään maistraattiin henkikirjoittajalle muuttoilmoitus.

 Muissa tapauksissa on ensitilassa hankittava suunnittelija, joka selvittää kohteen lähtötiedot ja

joiden perusteella hän hoitaa yhteistyössä hakijan kanssa lupa-asiat:

1) Selvitettävä rakennuslupaa edeltävän poikkeusluvan tarve.

2) Haettava rakennuslupa käyttötarkoituksen muutosta varten.

Rakennuslupaa myönnettäessä tarkastellaan mm. seuraavia asioita, jotka suunnitelmassa on vähintään

tuotava esiin:

- Rakennuspaikka ja rakennus soveltuvat vakituiseen asumiseen. Rakennuspaikalla ei saa olla tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa ja rakennukset on oltava riittävän etäällä kiinteistöjen rajoista ja yleisistä teistä.

Rakennuspaikan on oltava kooltaan riittävän suuri (Juuan kunnan rakennusjärjestys).

- Täyttää MRL:n vaatimukset. Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan.

Rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla olennaiset vaatimukset, jotka koskevat

mm. rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, hygieniaa, terveyttä ja ympäristöä, käyttöturvallisuutta, meluntorjuntaa, energiataloutta ja lämmöneristystä.

- Lisäksi on otettava huomioon rakennuksen valmistumisen aikaiset RakMK:n määräykset, jotka koskevat

mm. huonekorkeutta, ovia, lämmitystä, ilmanvaihtoa, keittiötiloja, käymälöitä ja pesutiloja sekä lämmöneristys vaatimuksia seinien, alapohjan ja yläpohjan osalta.

- Rakennuspaikalle on käyttökelpoinen tie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen.

- Puhtaan veden saannin varmistaminen.

- Jätevesien käsittelyn järjestäminen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

- Kiinteistön oltava liitettävissä kunnallisesti järjestettyyn jätehuoltoon.

- Teiden rakentaminen tai vesi- ja viemäröintijärjestelyt eivät saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia.

- Jos alueella on kaava, hankkeen on oltava sen mukainen. Huomioitava myös maakuntakaava tai yleiskaava.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 9.12.2020