suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lohikalojen BKD-tautivapaan terveysluokan myöntäminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Jos kasvatat lohikaloja tai niiden sukusoluja istutettavaksi tai siirrettäväksi toiseen pitopaikkaan jatkokasvatusta varten, kasvattamosi voidaan liittää vapaaehtoiseen BKD-taudin (Bac-terial Kidney Disease) terveysvalvontaohjelmaan. Mikäli aiot istuttaa lohikaloja sisävesialueelle, kasvattamosi käytännössä pitää liittyä terveysvalvontaohjelmaan. Sisävesialueelle saa istuttaa lohikaloja vain pitopaikasta, jolle on myönnetty terveysluokka 1 tai 2.

Voit liittyä terveysvalvontaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti oman alueesi aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto myöntää kullekin terveysvalvontaan liitetylle pitopaikalle terveysluokan (1-3). Päätös perustuu pitopaikkaa koskevaan liittymisasiakirjaan, tehtyihin tutkimuksiin ja terveysvalvonnan noudattamista koskeviin tietoihin. Voit hyödyntää terveysluokkaa käydessäsi kauppaa kaloilla tai niiden sukusoluilla. Yleensä jo ensimmäisen tarkastuskäynnin ja tutkimustulosten jälkeen pitopaikkasi saa terveysluokituksen 2.

Vapaaehtoisen kalojen BKD:n terveysvalvontaohjelman tarkoituksena on valvoa BKD:n esiintymistä ohjelmaan liittyneissä pitopaikoissa. BKD-tauti on lohikalojen krooninen, hitaasti kehittyvä tauti. Tyypillisiä oireita ovat hidastunut kasvu ja jatkuva vähäinen kuolleisuus. BKD-tauti voi olla lähes oireeton aiheuttaen ruokahalun laskua, uintihäiriöitä ja lievää kuolleisuutta tai se voi olla akuutimpi aiheuttaen jopa suurta kuolleisuutta. BKD leviää sekä emokalasta mätiin että kalojen välillä. BKD voi levitä kalasta toiseen myös veden tai saastuneiden tarvikkeiden välityksellä. Tautia ei voida todeta pelkästään oireiden perusteella vaan diagnoosi saadaan pääsääntöisesti laboratoriotutkimuksin.

Toimi näin

 1. Perehdy BKD-tautiin ja sen terveysvalvontaohjelman vaatimuksiin.
 2. Täytä liittymislomake mahdollisimman täydellisesti ja lähetä se oman alueesi aluehallintoviraston (AVI) kirjaamoon. Jos sinulla on luonnonravintolammikoita, toimita liittymisilmoitus oman kotipaikkasi mukaisen aluehallintoviraston kirjaamoon. Jos sinulla on kalanviljelylaitos, lähetä ilmoitus laitoksen sijainnin mukaisen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Liittyessäsi ohjelmaan sitoudut huolehtimaan siitä, että ohjelman ehtoja noudatetaan.

Huolehdi, että

 1. kunnaneläinlääkäri tekee tarkastuksen kasvattamossasi kerran kalenterivuodessa siten, että tarkastusten väli on vähintään 6 kk. Jos sinulla on useita hautomoita tai luonnonravintolammikoita, ne voidaan tarkastaa yhdellä tarkastuksella, vaikka ne sijaitsisivat usean kunnan alueella. Hautomoita tai luonnonravintolammikoita ei tarvitse tarkastaa paikan päällä. Sen sijaan kalanviljelylaitosten tarkastus tehdään pitopaikassa.
 2. kaloista otetaan tarvittavat näytteet ja ne lähetetään Eviraan tutkittavaksi BKD:n varalta. Näytteet otetaan tavallisesti tarkastuskäynnin yhteydessä. Voit myös itse lähettää näytteet muuna ajankohtana, jos se on tarkoituksenmukaista taudin seurannan kannalta. Tästä sovitaan kunnaneläinlääkärin kanssa tarkastuksen yhteydessä.
 3. jos ohjelmaan kuuluvan pitopaikkasi kaloissa huomataan BKD:hen viittaavia oireita tai on muuta syytä epäillä BKD:tä, ilmoita siitä välittömästi kunnaneläinlääkärille. Tällöin et saa luovuttaa kaloja tai niiden sukusoluja muihin BKD-valvontaan kuuluviin pitopaikkoihin.
 4. ohjelmaan kuuluvaan pitopaikkaasi otetaan
 • lohikaloja tai niiden sukusoluja vain sellaisesta pitopaikasta, joka luokitellaan BKD:n osalta terveysluokkaan 1. Pitopaikan terveysluokan voi tarkastaa Eviran verkkosivuilla olevasta rekisteristä.
 • luonnonvaraisten lohikalojen sukusoluja vain emokaloista, jotka on tutkittu BKD:n varalta negatiivisin tuloksin. Muista lohikaloista tutkitaan kaikki emokalat, mutta samalta paikalta pyydetyistä harjuksista, siioista ja muikuista riittää 60 kalaa.
 • sellaisia luonnosta pyydettyjä lohikaloja, joiden vapaus BKD-taudista on varmistettu karanteenissa aluehallintoviraston kanssa sovitun mukaisesti tai jos siirrosta on aluehallintoviraston läänineläinlääkärin kanssa muutoin sovittu.

Sukusoluja saa ottaa sellaisesta hautomosta, jossa haudotaan luonnonvaraisista kaloista peräisin olevia sukusoluja, vaikka hautomo ei kuuluisi vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan eikä olisi saanut terveysluokkaa 1, jos luonnonvaraiset emokalat on tutkittu asianmukaisesti. Tällöin vastaanottavan laitoksen kirjanpitoon liitetään kopio Eviran tutkimusvastauksesta luonnonvaraisista emokaloista tehdyistä tutkimuksista.

5. pidät kirjanpitoa muun vaadittavan kirjanpidon lisäksi myös BKD-ohjelmaan kuuluvista kunnaneläinlääkärin tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteiden tutkimustuloksista.

Palvelu on maksullinen.

Terveysluokkapäätöksestä laskutetaan käytetyn ajan mukaan. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti. Lisäksi vastaat muista terveysvalvonnan noudattamiseen liittyvistä kustannuksista, kuten kunnaneläinlääkärin suorittaman tarkastuskäynnin, näytteenoton ja näytteiden tutkimisen kustannuksista. Aluehallintovirasto lähettää kunnaneläinlääkärin käynnistä laskun sinulle.


Määräaika

Terveysluokitus (1-3) myönnetään ohjelman ehtojen toteutumisen perusteella. Saat ensimmäisen tarkastuksen ja näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen aluehallintovirastolta päätöksen terveysluokastasi, jonka jälkeen voit alkaa hyödyntää sitä.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta ja vuodenajasta.

Voimassaoloaika

Terveysluokitus (1-3) myönnetään ohjelman ehtojen toteutumisen perusteella. Voit irtisanoutua ohjelmasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti siihen aluehallintovirastoon, johon ohjelmaan liittymisestä oli ilmoitettu.

Tausta ja lainsäädäntö

Eläintauteihin liittyvä lainsäädäntö kootusti maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla (D-rekisteri).

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020