suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Lisätuki kuntien kotoutumiseen liittyvissä tehtävissä toimivan uuden työntekijän palkkaamiseen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman vuosille 2022–2027. Toimintaohjelmassa toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja pakolaisten kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa.

Avustuksella mahdollistetaan pakolaisten vastaanoton j ...

Toimi näin

KEHA-keskus maksaa lisätuen hakemuksesta.

Näin haet maksatusta

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae lisätuen maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa päätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää kunnan valtuuttama henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että hakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt kirjautuvat asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen. Valtuusasia tarkennetaan tunnisteella KOTO.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Haettavan avustuksen tukemana kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat rekrytoivat pysyvän henkilöstön lisäksi yhden uuden kokopäiväisen henkilöresurssin pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tehtäviin.

Avustuksen saaja voi olla kiintiöpakolaisia vastaanottava kunta tai yhteistyötä tekevät kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat yhdessä.

Avustuksen ehdot

Jokainen avustusta hakeva kunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosien 2021–2022 aikana tai aikoo vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuoden 2023 aikana. Avustusta voi hakea, jos kunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia edes jonakin näistä vuosista.

Kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat ovat jo ennen hakua resursoineet pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen palveluja vähintään yhdellä kokoaikaisella tai osa-aikaisella henkilöresurssilla. Kunnassa jo työskentelevän henkilön työsuhteen keston tulee olla vähintään yhtä pitkä kuin aika, jolle avustusta haetaan. Kunnassa jo työskentelevän henkilön työnkuvan tulee olennaisesti liittyä pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen asiakasrajapinnassa.

Avustuksen tuella palkattavan henkilön työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumista edistäviin palveluihin. Kiintiöpakolaisten tulee olla työn keskeisin kohderyhmä, mutta työ voi edistää myös muiden kotoutuja-asiakkaiden kotoutumista ja palveluita kunnassa tai kunnissa.

Avustuksen tuella palkattavan henkilön työsuhteen kesto on vähintään 12 kuukautta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kunnille enintään 30.6.2025 asti. Avustuksella palkattavan henkilön työsuhde voi kuitenkin olla vakituinen tai jatkua pidempään. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä ajalla 1.2.2023–30.6.2025.

Tausta ja lainsäädäntö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi HE 208/2022 vp

Palvelun toteuttaa

Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Palvelusta vastaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 17.3.2023