suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rautjärven kunta
Alue: Rautjärvi
Palvelun kieli: suomi

Ennen suunnittelun aloittamista tulee olla yhteydessä vesihuoltoliikelaitokseen, joka antaa tiedot vesijohto- ja viemäriliittymien sijainnista, vesijohtoverkoston painetasosta ja viemärin liitos- ja padotuskorkeuksista. Lisäksi laitos kertoo vaadittavat tonttijohtojen materiaalit.

Tietojen pohjalta LVI-suunnittelija tekee kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä.


Toimi näin

Liittyjän tulee hakea lupa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen täyttämällä hakemuslomake. Lomakkeen mukana toimitetaan 2-sarjaa suunnitelma-asiakirjoja. Asiakirjojen tulee sisältää:

• asemapiirustus (1:500 tai 1:200), jossa on esitetty rakennuspaikalle tulevat johdot ja laitteet (korkeustiedot, materiaalit ja putkikoot)

• KVV suunnitelmat sekä tarvittaessa erikoiskaivo- ja erotinpiirustuksia

• mitoituslaskelmat tarvittaessa.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Liittyessään kunnallisen vesihuoltolaitoksen piiriin, asiakas voi tarpeen niin vaatiessa maksaa liittymismaksun kahdessa erässä. Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä hakemusvaiheessa, ennen kuin varsinainen sopimus tehdään.

Maksujärjestelyssä laskutus tapahtuu kahdessa erässä, 50 % ja 50 %, kolmen kuukauden välein, laskutuskauden alkaessa kuitenkin varsinaisen ensimmäisen laskun eräpäivästä. Toisessa erässä veloitetaan 15 € käsittelymaksu.


Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Rautjärven kunta