suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Porin Vesi tekee hakemuksesta sopimuksen vesi- ja / tai viemäriverkostoon liittymisestä kiinteistön omistajan kanssa.

Hakemuslomakkeen liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon voi tulostaa verkkosivuiltamme tai noutaa sen toimistoltamme. Täytetty hakemus toimitetaan Porin Veden toimistoon postitse, sähköpostin liitteenä tai henkilökohtaisesti.

Toimi näin

Liitokset runkojohtoihin tekee aina Porin Vesi asiakkaan tilauksesta laskutettavana työnä. Tonttivesijohdon ja –viemärien rakentamisesta huolehtii kustannuksellaan kiinteistönomistaja.

Liittyvän uuden kiinteistön omistaja tekee Vesi- ja viemärijohtoliittymän ennakkotiedot ja liittymishakemuksen Porin Veden asiakaspalvelussa tai puhelimitse tai sähköpostitse asiakaspalveluun.

Porin Vedessä ennakkotietojen ja liittymishakemuksen perusteella kiinteistölle laaditaan liitosilmoitus, sopimus, työtilaus, ym. tarvittavat asiakirjat ja tehdään liittymislasku.

Ennakkotiedot ja liittymishakemus lähetetään rakennusvalvontatoimistoon suunnitelmien tarkastusta varten.

Asiakas allekirjoittaa asiakirjat, hankkii mahdolliset luvat sopimuksen liitteeksi, maksaa liittymismaksun ja mahdollisen työstä määrätyn vakuuden ennen työn aloittamista ja toimittaa liitosilmoituksen valitsemalleen suunnittelijalle vesi- ja viemärisuunnitelmien laatimista varten.

Suunnittelija laatii sisä- ja ulkopuoliset vesi- ja viemärisuunnitelmat ja toimittaa ne tarkastettavaksi Porin kaupungin rakennusvalvontaan. Jos liittyvä kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, on suunnitelmat hyväksytettävä ympäristösuojelussa. Jätevesien käsittelyn osalta ympäristösuojelulle on tehtävä lomake. Rakennusvalvonta toimittaa ulkopuolisen vesi- ja viemärisuunnitelman Porin Vedelle työn suorittamista varten.

Vesi- ja viemärikartat rakentajille ja suunnittelijoille saa Palvelupiste Porinasta.

Työtilaus tonttijohto- ja viemäriliittymien liitostyöstä ja mittaroinnista, ym. laskutettavista töistä tehdään kirjallisena ja laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Kiinteistönomistaja voi eräissä tapauksissa hoitaa itse kaivuutyöt tekemällä ilmoituksen kadunpitäjälle Palvelupiste Porinaan. Lisätietoja menettelystä antaa kadunpitäjä.

Työn suorittamisajankohdasta sovitaan aina erikseen putkimestarin kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Liittymisen edellytyksenä on, että kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tai putkiston läheisyydessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 18.5.2022