suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun Vesi liikelaitos

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Tarvitset kiinteistön rakennuslupaa ja LVI- suunnittelua varten vesihuoltoliittymän liitoslausunnon. Vesiliittymää varten tarvitset liittymissopimuksen ja vesimittarin.

Vesilaitos asentaa kiinteistölle pääsääntöisesti yhden mittarin. Asemakaava-alueella liittymispiste vesihuollon verkostoihin on tontin rajalla ja haja-asutusalueella se on runkojohto. Yleensä rakentaja tekee liitoksen olemassa olevaan tonttiliittymään. Jos tonttiliittymää ei ole, pitää liitos tehdä suoraan runkoverkkoon. Tällöin liitostyön tekee Oulun Vesi, joka toimittaa myös tarvittavat liitososat.

Toimi näin

Voit tilata liitoslausunnon itse sähköisellä tilauspalvelulla tai sopia, että LVI-suunnittelijasi tilaa sen puolestasi.

Kun olet saanut rakennusluvan, tilaa liittymissopimus Oulun Vedeltä. Voit tilata sekä liitoslausunnon että liittymissopimuksen sähköisesti tai puhelimitse asiakaspalvelusta tai käymällä palvelupisteessä. Katso lisätietoja ja ohjeita linkistä "Tietoja rakentajille vesihuoltoon liittymisestä".

Jos liitos tehdään suoraan runkoverkkoon, tilaa runkojohdon liitostyö liitoslausunnossa mainitulta putkimestarilta. Hanki tarvittavat sijoitus- ja kaivuuluvat, jos vesi- ja viemärijohdot joudutaan sijoittamaan muualle kuin omistamallesi tontille. Tarvittavista luvista saat lisätietoa rakennusvalvonnasta. Liitostyö kannattaa ajoittaa rakennustyön alkuun tontin pohjatöiden yhteyteen, kun tontilla on kaivinkone. Huolehdi muussa tapauksessa, että paikalla on kaivinkone.

Kun rakennus on valmis, tilaa vesimittarin asennus asiakaspalvelusta hyvissä ajoin ennen kiinteistön käyttöönottokatselmusta. Kun muutat uuteen osoitteeseen, muista ilmoittaa vielä osoitteenmuutos Oulun Vedelle, jotta laskut tulevat oikeaan osoitteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Liitoslausuntoa varten tarvitset tilaajan yhteystiedot, kiinteistön omistajan nimen, kiinteistön sijaintitiedot (kaupunginosa, katuosoite, korttelin numero, tontin numero) kiinteistön tyypin ja mitoitusvirtaaman.

Vesi- ja viemäriliittymän sopimukset solmitaan aina kiinteistön omistajan kanssa. Liittymissopimusta varten tarvitset henkilö- ja yhteystiedot, kiinteistön tiedot (katuosoite, kaupunginosa, asuntojen lukumäärä), rakennuslupatunnuksen, mahdollisen Y-tunnuksen, yhdyshenkilön tiedot sekä liittymissopimuksen postitusosoitteen.

Jos liittymiskohdassa ei ole valmista tonttiliittymää, pitää liitos tehdä suoraan runkoverkkoon. Vesimittarin asennus edellyttää, että liittymissopimus on tehty ja liittymismaksu on maksettu.

Palvelu on maksullinen.

Liittymismaksu määräytyy asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella. Asemakaavan ulkopuolella liittymismaksu määräytyy rakennusten kokonaiskerrosalan mukaan.

Vesimittarin asentamisesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Katso maksut linkistä "Oulun Veden hinnastot ja sopimusehdot".

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun Vesi liikelaitos
Muut vastuuorganisaatiotOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun Vesi liikelaitos
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun Vesi liikelaitos
Päivitetty: 11.2.2020