suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Vesihuoltolain mukaan laitoksen toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus kaupungin vesihuoltoverkostoon. Laitoksella on puolestaan kiinteistön liittämisvelvollisuus toiminta-alueellaan. Tarvittaessa kaupungin ympäristöinsinööriltä voi hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen vesi- ja / tai viemäriverkostoa on muun muassa Naappilan, Kellosalmen ja Suomaseman sekä Holman ja Onnistaipaleen kyläalueilla. Pelkän viemäriliittymän mahdollistavaa viemäriverkostoa on lähinnä Eräjärven keskustassa sekä osin Eräjärven keskustan ja Oriveden taajaman välisellä alueella.

Lisäksi osalla Oriveden kaupungin aluetta toimii yksityinen Eräjärven seudun vesiosuuskunta (ESVO). Vesiosuuskunnan talousveden jakeluverkostoalue on laajahko ja sitä on lähinnä entisten Eräjärven ja Längelmäen kuntien kyläalueilla sekä Vehkalahden, Pitkäjärven, Koppalan ja Pajukannan alueilla. Tietoja Eräjärven seudun vesiosuuskunnasta ja sen toiminnasta voi käydä katsomassa tarkemmin osuuskunnan kotisivuilla.

Lisätietoja vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä sekä liittymiskohdista antaa kunnallistekniikan päällikkö.

Toimi näin

Kiinteistöt, jotka sijaitsevat Oriveden vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, tulee liittyä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Toiminta-alue ilmenee kartasta.

Eräjärven seudun vesiosuuskunnan toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä vesijohtoverkostoon. Toiminta-alue ilmenee Eräjärven seudun vesiosuuskunnan nettisivuilta.

Kiinteistöt, jotka liittyvät vesiosuuskunnan talousvesiverkostoon ja kaupungin viemäriverkostoon tekevät sopimukset kummankin laitoksen kanssa. Kumpikin laitos laskuttaa kulutuksen omilla laskutuksillaan (erilliset vesi- ja jätevesilaskut).

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen vesihuoltolaitos laatii kiinteistölle liittymis- ja käyttösopimuksen, joka postitetaan liittyjälle allekirjoitettavaksi. Olemassa olevan rakennuksen liittyessä verkostoon laaditaan liittymissopimus rakennuksen laajuustietojen mukaisesti. Liitäntätyöt voidaan suorittaa, kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu suoritettu. Lisätietoja vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä sekä liittymiskohdista saa vesihuollon nettisivuilta ja kunnallistekniikan päälliköltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistö sijaitsee kaupungin vesihuoltolaitoksen tai Eräjärven seudun vesiosuuskunnan toiminta-alueella.

Palvelu on maksullinen.

Perittävät maksut löytyvät kaupungin vesihuollon ja Eräjärven seudun vesiosuuskunnan nettisivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOriveden kaupunki
Palvelusta vastaaOriveden kaupunki
Alue Orivesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 29.1.2022