suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mustasaaren kunta

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Mustasaari
  • Julkinen palvelu

Liittymislupa vesi- ja viemäriverkkoon myönnetään hyväksytyllä toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen yleisten toimitus- ja sopimusehtojen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut vesipalvelujen eli vesihuollon ja jäteveden käsittelyn toiminta-alueen, ja se on piirretty vesihuoltolaitoksella olevaan karttamateriaaliin.

Liittymislupa toiminta-alueen ulkopuolella myönnetään yleisten toimitusehtojen kohdasta 2.4 ilmenevien ehtojen mukaan.

Ennen kuin kiinteistö liitetään verkkoon, laaditaan kirjallinen, asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMustasaaren kunta
Palvelusta vastaaMustasaaren kunta
Alue Mustasaari
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Mustasaaren kunta
Päivitetty: 10.6.2020