suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittyminen on mahdollista myös vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolella taksan mukaisilla liittymisehdoilla.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella vesihuollosta vastaavat yksityiset vesiosuuskunnat.

Toimi näin

Rakennusvalvonta antaa rakennusluvan toimittamisen yhteydessä ohjeen vesilaitokseen liittymisestä.

Liittyjä toimittaa vesihuoltolaitokselle liittymishakemuksen. Hakemuksen saatuaan laitos laatii liittyjälle vesihuoltoilmoituksen, missä esitetään liitoskohdat, tonttijohtojen koko, korkeustaso, padotuskorkeudet ja painetaso.

Vesihuoltolaitos voi liittää kiinteistön vesijohtoverkostoon sen jälkeen, kun liittyjä on toimittanut liittymishakemuksen. Viemäriliitoksen voi tehdä liittyjän putkiurakoitsija. Liittyvä kiinteistö hankkii ja asentaa tonttijohdot liitoskohdasta (=toiminta-alueella tontin raja) liitettävälle rakennukselle. Vesihuoltolaitos toimittaa vesimittarin. Vesilaitokseen liittyjä hankkii ja asentaa muut tarvikkeet.

Kenelle ja millä ehdoin

Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt.

Palvelu on maksullinen.

Liittymismaksu, rakentamisen aikainen vesi ja käyttömaksut elinympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 18.8.2020