suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Laissa säädetyin perustein kiinteistö voi saada vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.

Hattulan kunnan alueella vesihuollon hoitaa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy eli HS-Vesi, joka on Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan kuntien yhteisesti omistama vesihuoltoyhtiö.

Toimi näin

Vesihuoltoon liittyvissä asioissa, liittyminen, vikailmoitukset yms. ota yhteyttä HS-Veteen. Yhteystiedot ja paljon muuta vesihuoltoon liittyvää tietoa löydät HS-Veden verkkosivuilta.

Lisätietoja on myös Hattulan kunnan verkkosivuilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelusta vastaa

Hattulan kunta
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.12.2021