suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Liikuntatoiminta-avustus

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Avustuksia myönnetään paikallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustuksen jaosta päättää kulloinkin liikuntapalveluista päättävä toimielin (sivistyslautakunta).

Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon:

 • liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita
 • miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12) pisteen raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.

Toimi näin

Avustukset ovat haettavana 28.2. klo 15.00 saakka. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella resurssivaraus- sivuston kautta (ks. alempaa palvelun asiointikanavat).

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee esittää:

● tuloslaskelma ja tase

● erillinen tilintarkastuskertomus

● toimintakertomus

● toimintasuunnitelma ja talousarvio siltä vuodelta, jolle avustusta haetaan

● yhdistyksen voimassa olevat säännöt, mikäli sääntöjä ei ole toimitettu aiemmin

Avustushakemukseen on liitettävä hakemuksessa mainitut liitteet. Toiminta ilmoitetaan aina päättyneeltä vuodelta.

Avustuksia ja harjoitusvakiovuoroja ei myönnetä hakijoille, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan kaupungille.

Hoitamattomista velvoitteista voidaan laatia osapuolten kesken sitova suunnitelma. Sopimuksen hyväksyy kaupungin puolesta sivistyslautakunta.

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan avustuksia myöntää hakijalle avustusohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeista (ks. palvelun asiointikanavat alempaa).

Kenelle ja millä ehdoin

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden:

 • säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta
 • joiden jäsenmäärä on yli 20
 • joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan
 • jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.

Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt. Liikuntatoiminta-avustuksen hakeminen perustuu edellisenä vuonna toteutettuun toimintaan.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 25.1.2022