suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia voi saada laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voi saada erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Opetus-ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 euroa. Kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron hankkeisiin. Avustuskelpoisen hankkeen toimivallan (OKM vai AVI) sekä alarajan määrittelyssä käytetään hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia.

Kaikki hakemukset toimitetaan siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella hanke sijaitsee. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Valtionapuviranomainen päättää, minkä suuruisena avustus myönnetään.

Avustaminen edellyttää, että hankkeesta on esitetty hankesuunnitelmaa vastaavat tiedot. Hankesuunnitelma sisältää pääpiirteittäisen selostuksen hankkeesta, selvityksen hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja toteuttamisajankohdasta, luonnossuunnitelmat, kustannusarvion sekä erittelyn hankkeeseen sisältyvistä toimitiloista.

Hakuaika on kerran vuodessa, vuoden loppuun mennessä.

Toimi näin

Hae avustusta aluehallinnon asiointipalvelussa.

Liitä hakemukseen:

  • hanketta koskevat talousarvio-otteet tai rahoituspäätökset
  • rakentamista varten saatu rakennuslupa tai muu vastaava todistus luvan saannin esteettömyydestä
  • hankesuunnitelma
  • L2 tasoiset piirustukset
  • rakennustapaselostus
  • peruskorjaushankkeista kuntoarvio sekä
  • selvitys liikuntaesteettömyydestä.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset pitää toimittaa aluehallintovirastolle rakentamista edeltävänä vuonna.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kunta, kuntayhtymä tai niiden määräämisvallassa oleva yhteisö. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi.

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole vielä aloitettu. Hankkeen tulee pääsääntöisesti käynnistyä avustuksen myöntövuonna. Valtion liikuntatoimen määrärahat muodostuvat lähes kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista, joiden myöntöpolitiikka on vuosisidonnaista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Erillisen rakennuksen tai laitoksen osalta edellytetään lisäksi, että avustuksen saaja omistaa tai pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (voimassa vähintään 15 vuotta avustuksen myöntämisestä) hallitsee maapohjaa, jolla rakennus tai laitos sijaitsee.

Avustusta haetaan kunkin vuoden loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirasto tekevät vuosittaiset avustuspäätökset edellä esitetyn työnjaon pohjalta tavallisesti huhtikuussa (OKM) ja toukokuussa (AVIt).

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 6.3.2021