suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iitin kunta

Liikuntajärjestöjen avustukset

  • Palvelu
  • Iitti
  • Julkinen palvelu

Liikunta-avustukset

Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Liikuntamahdollisuuksien- ja olosuhteiden kehittäminen katsotaan kuuluvaksi kunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi liikunta-avustuksiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämillä liikuntajärjestöjen avustuksilla tuetaan paikallista liikunnan kansalaistoimintaa eli pääsääntöisesti rekisteröityjen liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa.

Avustusmuodot

1) Toiminta-avustusToiminta-avustus on pääsääntöisesti rekisteröityneiden iittiläisten järjestöjen koko vuoden säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestöjen investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille tai keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.

2) KohdeavustusKohdeavustuksia myönnetään Iitissä tapahtuviin hankkeisiin, tapahtumiin tai toimintoihin.

Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti iittiläisille tai Iitissä toimiville yhteisöille, jotka eivät ole saaneet toiminta-avustusta.

3) TunnustuspalkintoIitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle iittiläiselle järjestölle tai henkilölle tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta päättää erikseen. Voimassa olevia tunnustuspalkintojen sääntöjä ovat Iitin kulttuuripalkinnon sääntö, vuoden nuori iittiläinen ja ansioituneiden urheilijoiden palkitsemissääntö.

Toimi näin

Harkinnanvaraisten avustusten hakuajasta kuulutetaan kunnassa yhteisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harkinnanvaraisten avustusten avustusperiaatteet löytyvät täältä

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien yms. järjestämiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIitin kunta
Palvelusta vastaaIitin kunta
Alue Iitti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iitin kunta
Päivitetty: 1.4.2020