suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Eurajoen kunta

Liikunnan toiminta-avustukset

  • Palvelu
  • Eurajoki
  • Julkinen palvelu

Eurajoen kunta on varannut talousarviossaan yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin toteuttamiseksi urheiluseuroille avustusmäärärahan, jolla tuetaan paikallista liikuntatoimintaa.

Toimi näin

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen tai hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos haettaessa on annettu virheellistä tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Avustusten hakuaika

Toiminta-avustuksia tulee hakea maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan määräaikaan jätetystä hakemuksesta. Hakuajoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla sekä virallisissa kuulutuslehdissä.

Toiminta-avustusten jakoperusteet

Hakijan tulee olla rekisteröity paikallinen liikunta-, nuoriso- tai kulttuuriyhdistys/seura tai yhteisö, lukuun ottamatta alueellisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Kaikkien on toimittava Eurajoen kunnan alueella.

Liikuntaseurojen tai – yhdistysten on oltava jäsenenä valtakunnallisessa liikuntajärjestössä tai lajiliitossa.

Toiminta-avustusten jaon arviointikriteerit

Määrälliset

• jäsenmäärä ja sen ikärakenne, toimintaan osallistuvien määrä, toiminnan laajuus (eri jaostot), harjoitus- ja toimintakertojen määrä, järjestetty toiminta

• toiminnan rahoituksen tasapaino ja avustuksen tarve

Laadulliset

• ohjauksen taso: valmentajat, ohjaajat, tuomarit jne.

• yhteiskunnallinen merkitys

• Eurajoen ja vanhan Luvian kuntien yhdistysten pyrkimykset yhdistyä ja yhdistää toimintojaan ja toteuttaa yhteisiä projekteja

Harkinta

• harkinnanvaraisesti kohtuullistamisperiaatetta hyödyntämällä

Avustuspäätöksestä ilmoittaminen

Avustusta saaneille yhdistyksille/ toimijoille ilmoitetaan kirjallisesti. Yhdistykselle, jonka avustushakemus hylätään, lähetetään päätöksestä ilmoitus hylkäämisperusteineen.

Lisäksi avustusta hakeneille yhdistyksille tai toimintaryhmille lähetetään päätöksen mukana oikaisuvaatimusohje.

Kenelle ja millä ehdoin

Yhdistyksen kotipaikka pitää olla Eurajoki.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEurajoen kunta
Palvelusta vastaaEurajoen kunta
Alue Eurajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Eurajoen kunta
Päivitetty: 1.3.2021