suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Urjalan kunta

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

 • Palvelu
 • Urjala
 • Julkinen palvelu

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia liikuntatoimintaa järjestäville järjestöille keväisin. Hakuohjeet ja kaavakkeet saat kunnan talolta neuvonnasta arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00 ja suoraan linkkien kautta. Lomakkeet palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen Urjalan kunta, PL 33, 31761 Urjala.

Salivuorojen ja kenttävuorojen maksuttomuus:

Paikallisten urheiluseurojen harjoitusvuorot kunnan omistamissa kiinteistöissä ja urheilualueilla ovat seuroille maksuttomia. Liikuntasalit varataan suoraan koulujen johtajilta ja keskusurheilukenttä säännöllisiin vuoroihin nuoriso- ja liikuntaohjaajalta ja yksittäisissä vuoroissa kentänhoitaja Taisto Laaksolta.

Vuoden urheilija ja vuoden urheiluteko:

Vuoden urheilijan ja urheiluteon palkitsemisesta sivistyslautakunta päättää erikseen. Valintoja varten sivistyslautakunta pyytää ehdotuksia valintoihin perusteluineen syksyllä Urjalan Sanomissa kunnan ilmoituksella. Huomionosoitukset jaetaan sivistyslautakunnan toimesta itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä.

Urheiluseurojen muistamisesta:

Urjalalaisten urheiluseurojen täyttäessä tasavuosia tämä huomioidaan kunnan myöntämällä lahjakortilla. Kätevimmin muistaminen käy järjestön järjestämässä tilaisuudessa.

Urheilijoiden muistaminen:

Yksilö- tai joukkueurheilulajeissa menestyneitä huomioidaan kunnan myöntämällä stipendillä. Stipendit luovutetaan Itsenäisyyspäivänjuhlan yhteydessä.

Toimi näin

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia liikuntatoimintaa järjestäville järjestöille keväisin. Hakuohjeet ja kaavakkeet saat kunnan talolta neuvonnasta arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00 ja suoraan linkkien kautta. Lomakkeet palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen Urjalan kunta, PL 33, 31761 Urjala.

Kenelle ja millä ehdoin

Sivistyslautakunnan liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää:

 • Paikalliselle rekisteröidylle urheiluseuroille

 • Paikalliselle rekisteröidylle seuroille

- Toiminta sääntöjen mukaan pääasiassa liikuntaa.

 • Paikalliselle pääsääntöisesti liikuntaa harrastavalle ryhmälle

 • Paikalliselle nuorisoyhdistykselle

- Jäsenistä vähintään 2/3 -osaa alle 29 - vuotiaita.

- Paikallisia nuorisoyhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen jäsenyhdistykset sekä muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Esim. aikuisjärj. nuoriso-osastot

 • Paikalliselle nuorisotyötä tekevälle järjestölle

- Aikuisjärjestö, jonka toiminta on nuorisotyötä.

 • Nuorten omille toimintaryhmille

- Nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan, toiminnasta vastaavista henkilöistä tai toteuttajista 2/3-osaa oltava alle 29-v..

 • Muulle sivistyslautakunnan harkinnan mukaan avustuskelpoiselle ryhmälle
 • Tuettavan toiminnan on oltava liikunta- tai nuorisotoimintaa.
 • Avustusta voidaan myöntää seuralle/järjestölle, jonka jäsenyys on kaikille avoin.
 • Avustusta myönnetään vain, jos anojan toiminta- ja rahoitussuunnitelma sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että sivistyslautakunta ne hyväksyy.
 • Avustuksen saajien tulee antaa viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustusanomuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä tai käytön valvontaa varten.
 • Avustuksen jakoon ja myöntämiseen liittyviä periaatteita; avustuksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoituksen sekä toiminnan määrän, laadun ja laajuuden. Lisäksi huomioon otetaan jäsenmäärä, hakijan taloudellinen asema, muualta saatavissa olevat avustukset, avustukselle suunniteltu käyttötapa, avustuksen saamisen tarve ja hakijan omatoimisuus.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUrjalan kunta
Palvelusta vastaaUrjalan kunta
Alue Urjala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Urjalan kunta
Päivitetty: 15.5.2020