suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Liikenteen infrastruktuurituen maksatuksen hakeminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tuen kohteena ovat sähköautojen latausverkkoihin, vedyn- ja kaasutankkausverkkoihin liittyvät investoinnit ja tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailun voittaneille hankkeille annetaan hyväksymispäätös, joka on edellytyksenä maksatuksen hakemiselle.

Infrastruktuurituen maksatusta haetaan Energiavirastosta jälkikäteen, kun hankkeen mukainen laitteisto on otettu käyttöön. Myönne ...

Toimi näin

Toimita maksatushakemus Energiavirastoon osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi, kun hankkeen mukainen latauspiste tai kaasutankkauspiste on otettu käyttöön. Hyväksymispäätöksessä on määritelty aika, jonka puitteissa maksatushakemus on toimitettava Energiavirastoon. Maksatuslomake ja maksatusohjeet löytyvät Energiaviraston kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Infrastruktuurituen tarjouskilpailun voittaneet yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voivat hakea tuen maksatusta.

Hakemus on toimitettava yrityksen nimenkirjoitusoikeutetun tai hänen valtuuttamansa henkilön sähköpostiosoitteesta.

Infrastruktuurituen tarjouskilpailussa voittanut hanke on otettava käyttöön 20 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista.

Maksatushakemus on jätettävä viimeistään 22 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta (ennen vuotta 2022 myönnetty tukipäätös)

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022 - 2015 (2022 ja sen jälkeen myönnettävät tukipäätökset)

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 4.5.2023