suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lentokelpoisuuden tarkastukset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon edellytyksenä on, että sen liitteenä on voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (Airworthiness Review Ceritificate, ARC). Lentokelpoisuustarkastuksen voi tehdä siihen hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (EASA Osa M Subpart I hyväksytty organisaatio, ks. Organisaatiot) tai yksityiskäytössä olevalle ilma-alukselle myös ...

Toimi näin

EASA:n sääntelyn alaiset ilma-alukset–

Mikäli ilma-alus on pysynyt koko ARC:n voimassaoloajan ns. valvotussa ympäristössä, voi valvonnasta vastaava hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio jatkaa ARC:n voimassaoloa vuodella enintään kaksi kertaa. Ilma-alus on pysynyt valvotussa ympäristössä, jos se on ollut (saman) hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hallinnassa ja kaikki huollot on sinä aikana tehnyt hyväksytty huolto-organisaatio.

Toisin sanoen, jos ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta on hallinnoinut omistaja itse ilman CAMO-hyväksyntää (mikä on täysin sallittua), ei ilma-alus ole ollut valvotussa ympäristössä. Tällöin ARC:n voimassaoloa ei voi jatkaa, vaan on tehtävä uusi lentokelpoisuustarkastus aina, kun ARC:n voimassaolo päättyy. Samoin tulee toimia, jos ilma-alukselle on tehnyt jokin huoltotoimenpiteen muu kuin hyväksytty huolto-organisaatio (huoltomekaanikko ilman organisaatiota) ARC:n voimassaoloaikana.

Kevyille, alle 1 200 kg painaville ELA1-koneille on vähintään joka kolmas vuosi tehtävä normaali lentokelpoisuuden tarkastus, jonka voi tehdä G+I-organisaatio tai ilmailuviranomainen. Kahtena muuna vuonna voi ilmailuviranomaisen hyväksymä mekaanikko tehdä lentokelpoisuuden tarkastuksen ja laatia siitä suosituksen, jonka perusteella Traficom voi jatkaa koneen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloaikaa.

Kansallisille (liite I) ilma-aluksille on tehtävä lentokelpoisuustarkastus ilmailumääräyksen AIR M16-1 mukaisesti

Ensimmäinen ja muut lentokelpoisuustarkastukset

Liikenne- ja viestintävirasto tekee liite I -ilma-alusten lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia tai väliaikaisia lupia ilmailuun, kun kyseessä on

maahantuotavan tai rakennetun ilma-aluksen ensimmäinen lentokelpoisuustarkastus

ilma-alukselle tehty suuri muutostyö

ilma-alukselle tehty suuri vauriokorjaus

ilma-alukselle tehty perushuolto tai -korjaus.

Lentokelpoisuustarkastuksen tilaukset tehdään Traficomilta sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi lomakkeella LU3561 (lentokelpoisuuden tarkastuksen tilaus).Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää näihin viranomaisen tekemiin lentokelpoisuustarkastuksiin erikseen valtuutettuja lentokelpoisuustarkastajia.

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 30.5.2022