suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lentokelpoisuuden tarkastukset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon edellytyksenä on, että sen liitteenä on voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (Airworthiness Review Ceritificate, ARC). Lentokelpoisuustarkastuksen voi tehdä siihen hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (EASA Osa M Subpart I hyväksytty organisaatio, ks. Organisaatiot) tai yksityiskäytössä olevalle ilma-alukselle myös toimivaltainen viranomainen.

ARC annetaan hyväksytysti suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen perusteella vuodeksi kerrallaan.

ARC:n voi kirjoittaa tarkastuksen tehnyt jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, tai viranomainen. Jos lentokelpoisuustarkastuksen on tehnyt valtuutettu lentokelpoisuustarkastaja (ei organisaatio), tulee ARC:a hakea viranomaiselta tarkastajan antaman suositusraportin perusteella.

Ilma-alus voidaan esittää etuajassa lentokelpoisuuden tarkastukseen edellisen tarkastuksen voimassaolon 90 viimeisen päivän aikana ilman, että se aikaistaisi uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolojakson päättymispäivämäärää. Muussa tapauksessa uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä määräytyy todistuksen kirjoittamispäivän mukaan.

Ilma-aluksen vuotuisesta lentokelpoisuuden valvontamaksusta voi hakemuksesta saada vapautuksen, jos ilma-alusta ei käytetä lentotoimintaan koko maksuvuonna.Ilma-aluksen vuotuisesta lentokelpoisuuden valvontamaksusta voi hakemuksesta saada vapautuksen, jos ilma-alusta ei käytetä lentotoimintaan koko maksuvuonna.

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään kaikilta maksuvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisteriin merkittynä olevilta ilma-aluksilta. Myös kesken vuoden rekisteristä poistetulta ilma-alukselta peritään lentokelpoisuuden valvontamaksu, mikäli se on ollut rekisterissä vuoden ensimmäisenä päivänä. Maksu peritään siltä, joka on kyseisenä päivänä ilma-aluksen rekisteriin merkitty omistaja tai käyttäjä.

Ilma-aluksen on oltava rekisteröity, jos sitä käytetään lentotoimintaan. Mikäli ilma-alus on pidempään poissa käytöstä, voi se olla tarkoituksenmukaista poistaa rekisteristä . Rekisteröitäessä jo aiemmin Suomen ilma-alusrekisterissä ollut ilma-alus uudelleen, annetaan sille sama tunnus, mikä sillä on aiemminkin ollut.

Toimi näin

EASA:n sääntelyn alaiset ilma-alukset–

Mikäli ilma-alus on pysynyt koko ARC:n voimassaoloajan ns. valvotussa ympäristössä, voi valvonnasta vastaava hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio jatkaa ARC:n voimassaoloa vuodella enintään kaksi kertaa. Ilma-alus on pysynyt valvotussa ympäristössä, jos se on ollut (saman) hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hallinnassa ja kaikki huollot on sinä aikana tehnyt hyväksytty huolto-organisaatio.

Toisin sanoen, jos ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta on hallinnoinut omistaja itse ilman CAMO-hyväksyntää (mikä on täysin sallittua), ei ilma-alus ole ollut valvotussa ympäristössä. Tällöin ARC:n voimassaoloa ei voi jatkaa, vaan on tehtävä uusi lentokelpoisuustarkastus aina, kun ARC:n voimassaolo päättyy. Samoin tulee toimia, jos ilma-alukselle on tehnyt jokin huoltotoimenpiteen muu kuin hyväksytty huolto-organisaatio (huoltomekaanikko ilman organisaatiota) ARC:n voimassaoloaikana.

Kevyille, alle 1 200 kg painaville ELA1-koneille on vähintään joka kolmas vuosi tehtävä normaali lentokelpoisuuden tarkastus, jonka voi tehdä G+I-organisaatio tai ilmailuviranomainen. Kahtena muuna vuonna voi ilmailuviranomaisen hyväksymä mekaanikko tehdä lentokelpoisuuden tarkastuksen ja laatia siitä suosituksen, jonka perusteella Traficom voi jatkaa koneen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloaikaa.

Kansallisille (liite I) ilma-aluksille on tehtävä lentokelpoisuustarkastus ilmailumääräyksen AIR M16-1 mukaisesti

Ensimmäinen ja muut lentokelpoisuustarkastukset

Liikenne- ja viestintävirasto tekee liite I -ilma-alusten lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia tai väliaikaisia lupia ilmailuun, kun kyseessä on

maahantuotavan tai rakennetun ilma-aluksen ensimmäinen lentokelpoisuustarkastus

ilma-alukselle tehty suuri muutostyö

ilma-alukselle tehty suuri vauriokorjaus

ilma-alukselle tehty perushuolto tai -korjaus.

Lentokelpoisuustarkastuksen tilaukset tehdään Traficomilta sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi lomakkeella LU3561 (lentokelpoisuuden tarkastuksen tilaus).Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää näihin viranomaisen tekemiin lentokelpoisuustarkastuksiin erikseen valtuutettuja lentokelpoisuustarkastajia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020