suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lausunto, muistutus tai mielipide vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirastossa vireillä olevat vesitalous- ja ympäristölupa-asiat annetaan tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen ja kuulutettavat asiakirjat lupatietopalvelussa vähintään 30 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Merkittävistä hankkeista ilmoitetaan myös alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Kuulutus lähetetään niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee eli esimerkiksi rajanaapureille tai vaikutusalueen maa- ja vesialueiden omistajille. Mikäli olet saanut kuulemistiedoksiannon, on toiminnan tai hankkeen siis katsottu mahdollisesti vaikuttavan etuusi tai oikeuteesi.

Kuulutuksessa mainitaan, missä asiakirjat ovat nähtävinä ja miten on meneteltävä, jos haluat tehdä muistutuksen hakemuksesta. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa kuulutuksessa mainitulta asian käsittelijältä.

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Jos asiaan ei ole huomauttamista, silloin ei ole tarvetta tehdä mitään.

Yleistä etua valvovilta viranomaisilta, kunnalta ja muilta tarpeellisilta viranomaisilta pyydetään lausunto.

Lupaviranomainen pyytää asiassa annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen luvan hakijalta.

Palvelu perustuu ympäristönsuojelulain (YSL) ja vesilain (VL) vaatimuksiin hakemuksesta tiedottamisesta sekä hallintolain (HL) asianosaisen kuulemista koskeviin säädöksiin. Kuulemisen järjestäminen on osa viranomaisen hakemuksen käsittelyprosessia.

Toimi näin

Vireillä olevan asian julkisiin asiakirjoihin voi tutustua kuulemisaikana Lupa-tietopalvelussa. Palvelusta löytyvät myös tarkemmat ohjeet palvelun käytöstä. Muistutuksen, mielipiteen tai viranomaislausunnon voi jättää sähköisen lomakkeen avulla. Sähköisessä lomakkeessa on yksityiskohtaisempia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimisesta.

Muistutuksen, mielipiteen tai viranomaislausunnon voit jättää sähköisen lomakkeen avulla. Sähköisessä lomakkeessa on yksityiskohtaisempia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimisesta.

Muistutuksessa tai mielipiteessä on annettava sen asian diaarinumero sekä hakija, johon muistutus tai mielipide liittyy. Sähköisen lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin eli kaikki tiedot tulee täyttää kerralla. Lomakkeella lähetettävään muistutukseen tai mielipiteeseen voidaan liittää myös liitetiedostoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on vapaasti käytettävissä. Muistutuslomake ei vaadi tunnistautumista.

Sähköisellä lomakkeella lähetettävien liitetiedostojen yhteiskoko saa olla enintään 32 MB.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 21.3.2021