suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunnon tai poikkeusluvan hakeminen kirjanpitolautakunnalta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjapitolautakunta:

  • antaa hakemuksen perusteella ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta seuraaville hakijoille: viranomaiset, elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestö, kirjanpitovelvollinen
  • antaa yleisiä neuvoja ja ohjeista kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen
  • myöntää poikkeuksia yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen.
  • tekee tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä työ- ja elinkeinoministeriölle
  • antaa pyynnöstä lausuntoja työ- ja elinkeinoministeriölle

Lautakunta kokoontuu n. 2 viikon välein. Se on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä. Poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä läsnä olevista vähintään yhdellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Toimi näin

Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus lausuntoa tai poikkeuslupaa varten. Varmista, että hakemus sisältää tarpeelliset yksilöidyt tiedot asian ratkaisemiseksi.

Toimita hakemus kirjanpitolautakunnalle osoitteeseen:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjanpitolautakunta

PL 32

00023 VALTIONEUVOSTO

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeusten myöntäminen yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä: Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 13.1.2021