suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lausunnon pyytäminen työneuvostolta

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Työneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja työaikalain, vuosilomalain, työturvallisuuslain sekä nuorista työntekijöistä annetun lain soveltamisesta ja tulkinnasta. Lisäksi lausunto voidaan antaa siitä, onko yritykseen tai yhteisöön tai yritysryhmään sovellettava yhteistoimintalakia tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia.

Kirjallisen lausunnon pyy ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Kirjallisen lausuntopyynnön voi esittää:

 • tuomioistuin
 • aluehallintovirasto
 • työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestö
 • valtion työmarkkinapolitiikkaa käsittelevä ministeriö
 • kirkon työmarkkinalaitos
 • kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus tai Ahvenanmaan maakunnan kunnallinen sopimusvaltuuskunta
 • yhteistoiminta-asiamies siitä, sovelletaanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia yritykseen tai yritysryhmään

Palvelun toteuttaa

Työneuvosto

Palvelusta vastaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 9.3.2023