suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunnon hakeminen työsuhdekeksintölautakunnalta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva työsuhdekeksintölautakunta antaa hakemuksen perusteella lausuntoja työsuhdekeksintölain (656/1967) ja korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamista koskevissa asioissa. Lautakunnan lausunnon voi pyytää työnantaja tai työntekijä. Lisäksi lausunnon voi pyytää tuomioistuin, jos keksintöä koskeva riita on siellä käsiteltävänä, tai Patentti- ja rekisterihallitus, kun keksintöä koskeva hakemus on sen käsiteltävänä. Lausunto on hakijalle maksuton. Työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot ovat suosituksen luonteisia. Ne eivät sido lausunnon pyytäjää eivätkä tämän vastapuolta.

Toimi näin

Tee lausuntopyyntö kirjallisesti käyttäen siihen tarkoitettua lomaketta. Toimita lausuntopyyntö sekä sen liitteet kahtena (2) alkuperäisenä kappaleena lautakunnalle osoitteeseen Työsuhdekeksintölautakunta, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Lautakunta huolehtii tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta hakijan vastapuolelle.

Liitä lausuntopyynnön liitteeksi:

  • keksintöä koskeva patenttihakemus ja patenttikirja
  • keksijöiden työsopimukset
  • keksijöiden työsuhdekeksintölain 5 §:n mukaisesti työnantajalle tekemä ilmoitus keksinnöstä
  • työnantajan työsuhdekeksintölain 6 §:n mukaisesti keksijöille tekemä ilmoitus oikeuksien ottamisesta
  • sopimus keksintöön liittyvien oikeuksien siirtämisestä työnantajalle sekä selvitykset työnantajan toiminta-alasta ja suoritetun korvauksen perusteista (mikäli mahdollista)
  • hakijan oma selostus tilanteesta

Numeroi lausuntopyynnön liitteenä toimitettavat asiakirjat ja mainitse ne myös lausuntopyyntölomakkeen sille varatussa kohdassa. Lausuntopyyntölomakkeessa oleva tila on rajoitettu. Mikäli esimerkiksi keksijöitä on useampia etkä voi tilan rajallisuuden vuoksi nimetä kaikkia heitä lomakkeessa sille varattuun tilaan, toimita liitteenä myös erillinen selvitys lomakkeesta puuttuvista seikoista.

Kun työsuhdekeksintölautakunta on antanut lausuntonsa, asianosaisella on velvollisuus ilmoittaa lautakunnalle, aikooko hän noudattaa lausuntoa. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden (2 kk) kuluessa sen kuukauden päättymisestä jolloin asianosainen on saanut oman kappaleensa lausunnosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 18.3.2022