suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun sijaishuolto huolehtii huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä kodin ulkopuolella.

Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia. Jos tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on lapsi otettava huostaan ja sijoitettava asumaan kodin ulkopuolelle. Huostaanotto on lastensuojelun viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja keh ...

Toimi näin

Sijaishuollon tarvetta arvioidaan osana lastensuojelun asiakkuutta. Sijaishuoltoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi tai asuinkuntasi lastensuojeluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee lapsen siirtymistä sijaishuoltoon tilanteen niin vaatiessa. Sopivan sijaishuoltopaikan kartoittamisessa otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä tarpeet. Sijaishuollolla turvataan lapsen huolenpito silloin kun se ei ole mahdollista hänen omassa perheessään.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023