suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, joudutaan turvautumaan sijaishuoltoon. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona läheisverkostossa, muuna perhehoitona tai lastensuojelun laitoshoitona. Sijaishuol ...

Toimi näin

Tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Arviointi tehdään, kun lapsesta tai perheestä on tullut yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. Jos lastensuojelun kriteerit täyttyvät, palvelun asiakkuus alkaa.

Kiireellisissä tapauksissa asiakkuus alkaa heti. Näissä tapauksissa tulee soittaa numeroon 112.

Kenelle ja millä ehdoin

Sijaishuoltoon turvaudutaan, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Palvelun toteuttaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 24.10.2022