suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolassa seuraamme lapsesi kasvua ja kehitystä ja huolehdimme hänen rokotuksistaan vauvaiästä aina koulun alkuun asti. Tuemme perhettäsi erilaisissa lapsen kehitykseen, kasvatukseen ja hoitoon sekä parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Lapsesi neuvolakäynnit toteutuvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottoina sekä ryhmäneuvolana. Sinun ja perheesi kanssa teemme yhteistyötä suun ter ...

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi lastenneuvolaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastenneuvolapalveluihin ovat oikeutettuja kaikki alle kouluikäiset lapset sekä heidän vanhempansa.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023