suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri seuraavat ja edistävät kanssasi alle kouluikäisen lapsesi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Tuemme vanhemmuutta ja parisuhteen hoitamista.

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat teidät ikäkausitarkastuksissa yhteensä noin 20 kertaa. Keskustelemme tapaamisissa muun muassa perheen hyvinvoinnista ja terveystottumuksista sekä perhettä ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 9.6.2023