suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten (0-6 v.) lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja.

Lastenneuvolassa seuraamme ja edistämme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Tuemme vanhempien vanhemmuutta mm. turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen ...

Toimi näin

Varaa aika neuvolapalveluihin joko puhelimitse tai sähköisen tehdyn ajanvarauksen kautta. Joissakin kunnissa on tarjolla myös ajanvarauksettomia ns. avovastaanottoja (Walk in).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa on vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 16.3.2023