suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Yh­teis­työ­tä teh­dään eri toi­mi­joi­den ja va­paaeh­tois­jär­jes­tö­jen kans­sa. Neu­vo­la­pal­ve­lut ovat kun­ta­lai­sil­le mak­sut­to­mia ja ter­vey­den­hoi­ta­jien ja lää­kä­rei­den vas­taa­no­tot toi­mi­vat ajan­va­rauk­sel­la. Ajan voi va­ra­ta jo­ko Oma­so­ten kaut­ta säh­köi­ses­ti tai pu­he­li­mel­la.

Lastenneuvolakäyntien perusrunko

1 vko Terveydenhoitajan kotikäynti

4–6 vko Lääkäri ja terveydenhoitaja

2 kk Terveydenhoitaja+rokotus (Rota)

3 kk Terveydenhoitaja + rokotus (Rota +DTaP-IPV-Hib+ PCV)

- osa laajaa terveystarkastusta; Lomakkeiden täyttäminen ennen vastaanottoa Omasote-palvelussa

4 kk Lääkäri (osa laajaa terveystarkastusta)

5 kk Terveydenhoitaja + rokotus (Rota +DTaP-IPV-Hib+ PCV)

6 kk Terveydenhoitaja + rokotus (Influenssa)*

8 kk Lääkäri ja terveydenhoitaja

10 kk Terveydenhoitaja

1 v Terveydenhoitaja+rokotus (MPR +DTaP-IPV-Hib+ PCV)**

1 v 4 kk Terveydenhoitaja

- osa laajaa terveystarkastusta; Lomakkeiden täyttäminen ennen vastaanottoa Omasote-palvelussa

1 v 6 kk Lääkäri (osa laajaa terveystarkastusta)

2 v Terveydenhoitaja**

3 v Terveydenhoitaja**

4 v Lääkäri ja terveydenhoitaja +rokotus (DTaP-IPV)**

- laaja terveystarkastus; Lomakkeiden täyttäminen ennen terveydenhoitajan vastaanottoa Omasote-palvelussa

5 v Terveydenhoitaja**

6 v Terveydenhoitaja + rokotus (MPR tai MPRV)**

* Influenssarokotus syksyllä, 6–36 kk ikäisille lapsille ja lääketieteellisille riskiryhmille

** Tiedonsiirtolomake varhaiskasvatus – neuvola

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi neuvolaan joko Omasoten kautta tai puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 10.11.2020